29 June 2017

Camilla Sand: Ridsporten behöver fler innovationer

Ridsporten behöver fler innovationer och teknisk utveckling. Det menar Camilla Sand, marknadschef på Svenska Ridsportförbundet, som hoppas att samarbetet med Saab kommer att leda till både sportsliga framgångar och mer välmående ryttare och hästar.

 

Ridsporten är en idrott med lång historia och stolta anor som kan uppfattas som traditionell. Här kan Saab med sin spetskompetens inom teknik och innovation hjälpa sporten att utvecklas, menar Camilla Sand, marknadschef på Svenska Ridsportförbundet.

– Det kan handla om att med mätteknik och sensorer läsa signaler från hästen på sätt som vi tidigare inte har kunnat, för att titta på hästens rörelsemönster och tidigt upptäcka avvikelser, säger hon.

– Det är teknik som redan finns på Saab men som vi kan använda på ett kreativt sätt inom ridsporten.

Några av de mest intressanta samarbetsprojekten sker enligt Camilla inom det som förbundet och Saab kallar ”Ridsportens innovationer”. Ett exempel är projektet Hållbara ryttare där man bland annat förbättrar ryttarens balans över hästen, med stöd av både sjukgymnast och tekniska hjälpmedel som tryckschabrak för att mäta hur ryttarens tyngd fördelas, accelerometer samt sensorer som mäter elektronisk fotnedsättning.

Det är 55 landslagsryttare som tar del av den satsningen, för att vässa landslagen så att de står sig så bra som möjligt internationellt och vid mästerskap.

– De här ryttarna använder väldigt fina hjälper, små, små rörelser som inverkar på hästen. Även små justeringar gör väldigt stor skillnad i deras ridning, säger Camilla.

 

“90 procent är kvinnor”

Även om Saabs engagemang i ridsporten till stor del syftar på att locka fler kvinnor till företaget, tror Camilla att det även kan bidra till det omvända – att locka fler män till sporten. Tidigare var ridsporten väldigt dominerad av män. När den blev en folksport i Sverige tog tjejerna över.

– Men det är fortfarande en skev bild. Även om 90 procent av medlemmarna i Svenska Ridsportförbundet är kvinnor, så har vi desto fler män på högsta nivå i våra landslag, säger hon.

Trots de historiska obalanserna är ridsporten mer jämlik än de flesta andra.

– Det är en av få idrotter där män och kvinnor tävlar på lika villkor. Vi har varken damklasser eller herrlandslag.

Camilla hävdar att ridsporten utvecklar starka individer och att allt fler företag upptäcker att ridsporten har en värdefull målgrupp för rekrytering.

– Stallet är en väldigt bra ledarskapsskola, kanske den bästa. Det är där vi utvecklar goda ledaregenskaper, tillsammans med både hästar och människor. Man får tidigt lära sig att ta ansvar och utveckla sitt ledarskap när man hanterar stora djur som hästar. Det kräver ständigt medvetande och närvaro, säger hon.

Hästsmart

Fler inlägg från Hästsmart

26 June 2017

Nu utvecklas ridsporten på bred front

( FOTO: Lotta Gyllensten/ LOTTAPICTURES )

Kanske har fokus legat på hästarna så till den grad att utvecklingen av smarta nya produkter och digitala lösningar kommit i skymundan. Men nu blåser förändringsvindar i stallet. Med projektet Ridsportens Innovationer ska hästlivet bli enklare för såväl forskare som för aktiva ryttare.

 

Hästsport och ridsport har existerat sedan hästen tämjdes i Mellanöstern för 6 000-7 000 år sedan. Under större delen av den tiden har också kunskaper och utrustning utvecklats och förfinats. Men någon gång under resan mattades utvecklingen av och sporten fick inslag av traditionalism. Det ska projektet Ridsportens Innovationer nu ändra på.

– Nu finns det ett stort intresse inom ridsporten för innovation, kanske med fokus på it. Jag upplever att det är en attitydförändring som beror på att många i dag är uppvuxna med smart teknik inom andra områden, säger Aminda Ingulfson, civilingenjör och ridlärare på Flyinge, som vintern 2017 gjorde pilotstudien till hur riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm kan vara en del av projektet Ridsportens Innovationer.

Hanna Sassner, forskningsansvarig på Flyinge, filosofie doktor och hippolog, delar Amindas uppfattning om nuläget.

– Ridsporten är konservativ och traditionstyngd och det finns ett uppdämt behov av innovation. Med dagens studenter kommer helt andra förväntningar så det är rätt tid för ridsporten att anamma de framsteg som gjorts när det gäller mekanisering och nya material.

Forskarnas förslag

Aminda Ingulfsons pilotstudie bygger till stor del på intervjuer med forskare vid i första hand SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, proffs- och amatörryttare samt tränare. Hon har bland annat frågat om vilka forskningsprojekt som de saknar och hur Flyinge och Strömsholm skulle kunna vara en tillgång i ett sådant arbete.

– Ett exempel på projekt som forskarna föreslog handlar om rörelseanalys av både häst och ryttare, där riksanläggningarna med rätt mätutrustning skulle kunna bygga en databas för forskningen. Vi har också pratat om behovet av att validera den uppsjö av produkter som finns på marknaden och ta fram ett objektivt system för kvalitetscertifiering.

Lösdrift bra exempel

Att det finns många spännande utvecklingsmöjligheter betyder inte att utvecklingen inom ridsporten gjort halt. Ett exempel på det är projektet Aktiv Grupphästhållning, ett system för lösdrift som lanserades 2014 och i dag utvärderas på riksanläggningarna. För Hanna Sassner ger projektet en god bild av hur innovation och utbildning kan kombineras för att snabbt omsättas i verkligheten.

Hästsmart

Fler inlägg från Hästsmart

26 June 2017

En folksport på fyra ben – eller?

Älskad folksport eller bara ett gäng brudar som åker havremoppe? Har ridsporten den status och de resurser som en av Sveriges största sporter förtjänar? Utvecklingen går absolut åt rätt håll, menar Karin Mattsson Weijber som drev frågan under åren som ordförande för Riksidrottsförbundet.

 

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ridning är den sjätte största sporten i Sverige sett till antal aktiva. Enligt Jordbruksverkets senaste beräkningar finns det drygt 355 000 hästar i Sverige, eller 36 hästar per tusen invånare. Det gör Sverige till ett av världens hästtätaste länder i förhållande till antal invånare. Cirka 7 500 företag driver hästrelaterad verksamhet.

Ändå finns det då och då anledning att undra om ridningen har samma status som andra stora sporter. Frågan väcktes senast i vintras i samband med kritiken från både media och andra idrottspersonligheter när OS-medaljören Peder Fredriksson tilldelades Jerringpriset som svenska folkets val. Karin Mattsson Weijber, tidigare ordförande för Riksidrottsförbundet, RF, och ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse, tycker trots allt att utvecklingen går åt rätt håll.

– Ridning har inte låg status i förhållande till andra sporter, men i förhållande till sin storlek och utbredning i världen har den förhållandevis låg status i hur den bevakas. Men inställningen till ridsport håller på att förändras.

Brist på kunskap

Hur kommer det sig då att ridningen ändå haft en uppförsbacke i strävan att betraktas som älskad folksport? Är det kvinnodominansen inom sporten, alltså en typ av könsförakt, som slår igenom? Karin Mattsson Weijber upplever att det i första hand är en fråga om kunskap.

– Många sportjournalister är män och de kan väldigt lite om ridsport. Så jag tror inte att det handlar om något könsförtryck mot en kvinnosport utan snarare om brist på intresse på många sportredaktioner. Men vi ser en tydlig utveckling i rätt riktning och mediebevakningen av ridsporten har ökat kraftigt bara under de senaste åren.

Mer jämlika förutsättningar

Det är inte enbart media som börjar acceptera och ta till sig ridsportens roll i Sverige. Även i landets kommuner går utvecklingen åt rätt håll och svarta tidningsrubriker om stora pengar till ishallar och lite pengar till ridskolor är snart historia. Även här är kunskap nyckeln till förändring.

– I dag ser men en tydlig skillnad i kommunernas anläggningsinvesteringar. Den medvetenheten beror dels på Riksidrottsförbundets och Ridsportförbundets arbete för mer jämlika förutsättningar, dels på att samhället i dag inte accepterar att flickor behandlas annorlunda.

En vit fläck på kartan återstår för ridsporten. Än så länge ersätts inte ridning med friskvårdsbidrag.

Hästsmart

Fler inlägg från Hästsmart

Samarbetspartners