Svenska Ridsportförbundet har tillsammans med Saab och hästsportens riksanläggningar, ridskolan Strömsholm och Flyinge, startat ett nytt och långsiktigt projekt för att öka innovationskraften inom svensk ridsport.

Projektet Ridsportens Innovationer har som mål att på ett konkret och praktiskt tillvägagångssätt samla, utvärdera och driva utveckling av innovativa produkter, metoder och tjänster som är till stor nytta för ridsportens aktiva.

Projektet har tre fokusområden:

  • Hästens välfärd och hållbarhet
  • Utbildning och träning
  • Upplevelsen av ridsport

Resultatet från projektet kommer att presenteras och marknadsföras i partnernas olika kanaler och aktiveras på ett stort antal publika arrangemang.

Samarbetspartners